2021/04/13

XXVIII. Iraunkortasunerako Hezkuntza Topaketak

 2021 JASANGARRITASUNERAKO HEZKUNTZAKO XXVIII. TOPAKETAK

"Agenda 2030aren erronka jasangarritasunaren hezkuntzan"

#IngurugelaTopaketak

Garapen jasangarrirako hezkuntzari buruzko UNESCOren mundu mailako konferentziaren esparruanJardunaldiaren ebaluazioa-Evaluación de la Jornada

Data: 2021eko apirilak 23.

Lekua: On line [https://www.youtube.com/watch?v=3u6xT1WEiS4]Izena emateko: http://ingurugela-b.berritzeguneak.net/es/inscripcion.php?codigo=2070BI1C15

 

Helburuak:

1. Irakasleek eta Eskolako Agenda 2030 proiektuan diharduten erakunde laguntzaileek elkar topatzeko eta hausnarketa egiteko aukera izatea.

2. Agenda 2030 programaren sorrera eta Euskadin egindako egokitzapena ezagutzea.

3. Ikastetxeetan, pandemia garaian, ingurumen hezkuntzaren inguruan egiten diren esperientziak ezagutzea.

 


Egitaraua:

11:00

Aurkezpena

Amaia Agirre Pinedo (Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaria-Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa) eta Josean Quijera (Ingurugela)

11:15

Iker Atxa Zaitegi

Aurkezpena

Euskal Ekarpena Garapen Jasangarrirako 2030 Agendari eta ingurumen hezkuntzaren papera.- Aportación vasca a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el papel de la educación ambiental

12:00

Galderak eta ekarpenak

 

12:30

Etenaldia

 

13:00

Paula Caballero Gómez

Aurkezpena

Agenda 2030en jatorria eta garapena. Hezkuntzaren dimentsioa / Origen y desarrollo de la Agenda 2030. La dimensión educativa.

13:45

Galdera eta ekarpenak

 

14:15

Agurra

Adolfo Uriarte Villalba (Natura Ondarearen eta Klima Aldaketaren Zuzendaritza-Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático) eta Jokin Lapaza (Ingurugela)

Jardunaldiaren ebaluazioa-Evaluación de la Jornada

Egunean zehar, blogean

Ikastetxeen esperientziak

Osasun larrialdiaren aurrean, ingurumen hezkuntza gehiago!

Frente a la emergencia sanitaria, ¡más educación ambiental!

 

2021 XXVIII Encuentros de Educación hacia la Sostenibilidad. 

"El reto de la Agenda 2030 en la educación para la sostenibilidad"

#IngurugelaTopaketak

En el marco de la Conferencia mundial de la UNESCO sobre la educación para el desarrollo sostenible
Objetivos:

1. Posibilitar el encuentro y la reflexión entre el profesorado y las entidades colaboradoras del proyecto Agenda 2030 Escolar.

2. Conocer la creación del programa Agenda 2030 y su adaptación a Euskadi.

3. Conocer las experiencias que se realizan en los centros educativos sobre la educación ambiental durante la pandemia.
NOTAS BIOGRÁFICAS

Iker Atxa Zaitegi.

Berrikuntza Sozialaren zuzendaria. Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Idazkaritza. “Euskal ekonomia”, “Giza Eskubideak eta Euskal Enpresa” proiektuko ikertzailea. Psikologian lizentziatua Salamankako Unibertsitate Pontifizioan. MBA Deustuko Unibertsitate Komertzialean, Nanteseko École Supérieure de Commerce eta Bradford University School of Management zentroen eskutik. Innobasqueko Gizarte Eraldaketa eta Berrikuntza arloetako proiektu-buru izan da (2008-2015). Ekonomisten Euskal Elkargoko Berrikuntza Talde eta Praktika Komunitateen Koordinatzailea. Eusko Ikaskuntzako, “Euskal Enpresa eta Gizartea”, taldearen kidea.

Director de Innovación Social Secretaría General de Transición y Agenda 2030. Investigador del proyecto "economía vasca", "Derechos Humanos y Empresa Vasca". Licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. MBA en la Universidad Comercial de Deusto de la mano de la École Supérieure de Commerce y la Bradford University School of Management de Nantes. Ha liderado proyectos de las áreas de Transformación Social e Innovación de Innobasque (2008-2015). Grupo de Innovación y Coordinador de Comunidades de Prácticas del Colegio Vasco de Economistas. Miembro del grupo "Euskal Enpresa eta Gizarte" de Eusko Ikaskuntza.

Paula Caballero Gómez

Lands for Life Programaren Zuzendaria, Rare. Programa klimatoaren zuzendari globala, Munduko Ikerketa Institutua. Global Practice for Environment & Natural Resources-en Zuzendari nagusia, Munduko Bankua. Ekonomia, Gizarte eta Enpresa gaietarako zuzendaria, Kolonbiako Atzerri Arazoetako Ministerioa. Lider bisionarioak iraunkortasuna eta klima-eragina mundu mailan gidatuz, negoziatzaile globala eta aldaketa agente ezaguna Sustable Development Goals kontzeptua sortzeagatik. Arduradun eta aholkularia garapen iraunkorreko gaietan esperimentu teknikoa eginez eta munduko eskualde guztietan esperimentuak eginez plan estrategiko eta ondoriozko planeamenduetan. multinazional konplexuen eta proiektuen diseinua eta kudeaketa.

Actualmente, Directora del Programa Lands for Life, Rare. Antes ha sido Directora global del programa climático, Instituto Mundial de Investigación. Director General de Global Practice for Environment & Natural Resources, Banco Mundial. Director de Asuntos Económicos, Sociales y Empresariales, Ministerio de Asuntos Exteriores de ColombiaLíder visionaria que impulsa la sostenibilidad y la acción climática a nivel mundial. Negociador global y agente de cambio reconocido por crear el concepto de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gerente y asesora con experiencia técnica en temas de desarrollo sostenible y todas las regiones del mundo. Experiencia en planificación estratégica y basada en resultados. Diseño y gestión de programas y proyectos multinacionales complejos. Sólida trayectoria de trabajo con el gobierno, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y las ONG. Pensador estratégico e innovador, que opera eficazmente en entornos multiculturales. Gerente inspirador, experto en motivar y liderar multinacionales equipos multidisciplinarios y multinacionales para ofrecer excelencia. Liderazgo reconocido: Premio Alemán de Sostenibilidad, 2019; Premio Zayed Internacional de Medio Ambiente, 2014.

"La madre de los objetivos es el consumo sostenible": Paula Caballero. https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-madre-de-los-objetivos-es-el-consumo-sostenible-paula-caballero/