2009/04/27

Ingurumen-Hezkuntzako XVIII. Topaketak Bilbon, 2009ko apirilaren 23an

Iraunkortasunerako Hezkuntza

Educación para la sostenibilidad

Helburuak:

  1. Eskolako Agenda 21eko proiektuan diharduten irakasle eta laguntzaileek elkar topatzeko eta hausnarketa egiteko aukera bat izatea.
  2. Eskolako Agenda 21 proiektuan egindako esperientzi onuragarriak konpartitzea eta etorkizunari begira hobetzeko proposamenak ateratzea.

Objetivos:

  1. Fomentar el encuentro y la reflexión entre el profesorado y los colaboradores que están trabajando en el proyecto de Agenda 21 Escolar.
  2. Compartir experiencias interesantes de Agenda 21 Escolar y proponer vías de mejora para el futuro.

EGITARAUA

09:00 Erregistratu eta dokumentazioa jaso
09:30 Jardunaldiaren aurkezpena:

10:00 Talde txikien lana (6 gela)
11:15 Kafea
11:45 Talde lana gela txikietan
12:30 Hitzaldia: Pablo Meira Ingurumen Hezkuntzako Irakaslea (Santiago de Compostela-ko Unibertsitatea)
13:15 Jardunaldiaren laburpena eta etorkizunerako hobetzeko proposamenak.
13.45 Alberto Bargosen antzezlana eta Madre de Dios ikastetxearen ikasleen kontzertua.

14:00 Amaiera

Ebaluazioa

PROGRAMA

09:00 Registro y entrega de documentación
09:30 Presentación de la jornada:


10:00 Trabajo en grupos pequeños (6 aulas)
11:15 Café
11:45 Trabajo en pequeños grupos
12:30 Conferencia: Pablo Meira Profesor Titular de Educación Ambiental (Universidad de Santiago de Compostela
13: 15 Resumen de la jornada y propuestas de mejora para el futuro
13.45 Representación de Alberto Bargos y alumnado del CO Madre de Dios
14:00 Fin de la jornada

Evaluación