2013Jasangarritasunerako Hezkuntzako XXII. Topaketak

HELBURUAK
1.  Eskolako Agenda 21 proiektuan diharduten irakasle eta beste erakunde laguntzaileek elkar topatu eta hausnarketa egiteko aukera izan.

2.  Eskolako Agenda 21 proiektuan partaidetzaz esperientzia onak eta Jasangarritasunerako Ikastetxeen Sarea (IRAES 21) ezagutu.

3.  Jasangarritasunaz erabakiak hartu eta komunikatzeko konpetentziak garatzeko, ikasleriaren protagonismoaz hausnarketa egin.

XXII Encuentros de Educación para la Sostenibilidad


OBJETIVOS:

1.  Fomentar el encuentro y la reflexión entre el profesorado y las entidades colaboradoras que están desarrollando el proyecto de Agenda 21 Escolar.

2.  Conocer buenas experiencias de Agenda 21 Escolar sobre Participación y  la Red de Escuelas hacia la Sostenibilidad 21 (IRAES 21).

3.  Reflexionar sobre el protagonismo del alumnado en el desarrollo de la comunicación y toma de decisiones en torno a la Sostenibilidad.


Data: 2013ko Apirilaren 12an 
Lekua: G.I.H.I Armeria Eskola I.E.P.S. Isasi 36, 2060 EIBAR
Fecha: 12 de Abril de 2013  
Lugar: G.I.H.I  Escuela de Armeria I.E.P.S. Isasi 36, 2060 EIBAR


EGITARAUA-PROGRAMA

09:00 Erregistratu eta dokumentazioa jaso.
Registro y entrega de documentación

09:30 Jardunaldiaren aurkezpena.
Presentación de la jornada

09:45 Ikastetxeen esperientziak.
Experiencias de centros escolares.


 

 
 11,15 IRAESeko SAREA. Red IRAES:
  • Europa mailako “Planeta zain dezagun “ Gazteen Konferentzian parte hartutako ikasle ordezkarien esperientzia (Barakaldoko IES BEURKO BHI eta Santurtziko IES AXULAR BHI ikastetxeetako bi ikasle).
    Experiencia de alumnado de Educación Secundaria participante en la Conferencia Europea “Cuidemos el planeta” (Dos alumnos/as de los centros IES BEURKO BHI de Barakaldo e IES AXULAR BHI de Santurtzi)  


11, 45 Atsedenaldia / Kafea – IES Mogel Isasi BHIn (Armeria Eskolaren aurrean). Descanso / Café - En el IES Mogel Isasi BHI (Frente a la Escuela de Armería)
 
12,15 ESenRED21 Sarea - (INGURUGELA – Jose Manu Gutierrez).
Información sobre la Red ESenRED21 (INGURUGELA - José Manu Gutiérrez)


12:30 Hitzaldia: ”Participación del alumnado en la Agenda Escolar 21 de Barcelona”. Margarida Feliú (Bartzelonako Eskola Agenda 21). Conferencia:  ”Participación del alumnado en la Agenda 21 Escolar de Barcelona” Margarida Feliú Agenda 21 Escolar de Barcelona.13:30 Galderak eta eztabaida. Preguntas y discusión.

14:00 Amaiera.Final.