Ingurugela

Irakasleei eta ikastetxeei laguntzeko ekipamendu publikoen sarea osatzen dute eta unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sistemako planak eta programak koordinatzen dituzte.

 Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak sortu zituzten eta bi sailen arteko lankidetzaren bidez funtzionatzen dute.

 Ikastegi hauen lana zeharkakotasunaren metodologian dago oinarrituta eta helburu nagusia garapen jasangarria da.

Ingurugelak ikastegiek ikastetxeei eskaintzen dizkieten zerbitzuak:

INGURUGELA

Constituyen una red de equipamientos públicos de apoyo al profesorado y a los centros escolares, que coordinan los planes y programas de educación ambiental en el sistema educativo no universitario.

 Fueron creados y funcionan en virtud de la colaboración entre los Departamentos de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, y de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

 Fundamentan su trabajo en la metodología de la transversalidad y en el objetivo del desarrollo sostenible.

Los servicios ofrecidos por los Ingurugela-CEIDA a los centros educativos: